NAŠE ORDINACE


  Od roku 2016 se naše ordinace nacházi v nových a větších prostorách. Celá ordinace je rozdělena do několika částí. Na čekárnu, ordinaci, hospitalizaci, zobrazovací místnost a operační sál. S prohlubující praxí a získáváním zkušeností se snažíme zajistit péči o vaše zvířecí miláčky pomocí moderních přístrojů a léčebných postupů. Neustále pracujeme na modernizaci našeho pracoviště, vzděláváme se a získáváme nové informace ze zahraniční praxe v péče o Vaše zvířecí miláčky.

Naše ordinace za zaměřuje především na péči o psi a kočky, dále zajišťujeme péči o drobné zvířectvo jako např. plazi, hlodavce, fretky, exotické ptáky, dravce a další zástupce zvířecí říše.

PREVENTIVNÍ A DIAGNOSTICKÁ PÉČE

V rámci preventivní péče zajišťujeme:

 • základní preventivní vyšetření psů, koček, fretek, králíků, hlodavců, plazů, ptáků a jiných exotických zvířat;
 • určení pohlaví ptáků;
 • vakcinace;
 • čipování - mikročipy s doživotní registrací (také disponujeme čtečkou čipů);
 • odčervení;
 • vystavování europasů;
 • ortopedické poradna;
 • gynekologická poradna, včetně sonografického vyšetření pro určení březosti;
 • preventivní vyšetření geriatrických pacientů;
 • zubní prevence a terapie pomocí zubního ultrazvuku Amdent, zubní vrtačky Chirana a polymerační lampy.

ORDINACEDiagnózu stanovujeme pomocí:

 • Biochemické vyřetření - biochemickým analyzátorem Idexx One a Spotchem Medista;
 • Hematologické vyšetření - k vyšetření využíváme hematologický analyzátor HM5;
 • vyšetření hladiny cukru glukometrem;
 • komplexní vyšetření moči a trusu, cytologické vyšetření;
 • mikroskopické vyšetření binokulárním mikroskopem;
 • oftalmologické vyšetření,
 • vyšetření uší - otoskopem Gowllands;
 • sonografické vyšetření přístrojem Mindray DC-30;
 • endoskopické vyšetření zajišťujeme:  FLEXIBILNÍM gastroskopem značky Olympus, vybaven  odsávačkou a insuflací, připadně RIGIDNÍM endoskopem Wolf s endoskopickou kamerou Wolf;
 • RTG vyšetření - přístroj Gierth HF 200 + přímá digitalizace panel Rayence Xmaru.

U některého typu vyšetření, které vyžaduje anestezii, je nutné dodržovat tyto zásady:

 • Lačnění dospělého zvířete je vyžadována 10 až 12 hodin před vlastním výkonem, u pediatrických pacientů (do 6 týdnů věku pacienta) 4 - 6 hodin, a to z důvodu prevence aspirace žaludečního obsahu;
 • omezení tekutin 2 - 4 hodiny před výkonem;
 • vhodné je psa  před výkonem vyvenčit;
 •  je nutné zajistit pro zvíře odvoz, u menších zvířat postačí uzavíratelná přepravka;
 • během transportu je důležité zvíře monitorovat.

Vždy postupujte podle instrukcí lékaře!

ZOBRAZOVACÍ MÍSTNOST

Pokud je během RTG výkonů nutná inhalační anestezie je zajištěna přístrojem VETNAR s možností řízené plicní ventilace, obsahující kyslíkový koncentrátor pro tvorbu kyslíku. Během anesterie využíváme monitoraci životních funkcí americkým monitorem VET420 s kontinuálním měřením kapnometrie.

Upozornění pro osoby přítomné u RTG vyšetření:

 • je-li nutné přidržovat zvíře během snímkování,  vždy se musí jednat o osobu starší 18 let;
 • přítomná osoba nesmí být  těhotná;

 • majitel mazlíčka je vždy seznámen s riziky ionizujícího záření spojené s přidržování zvířete během RTG vyšetření a je mu vždy poskytnuta ochanná vesta;
 • majitel zvířete po seznámení s riziky, dává ústní souhlas s provedením výkonu a s jeho přítomností u tohoto vyšetření.

CHIRURGICKÁ LÉČBA

 Široké spektrum chirurgických výkonů se zajištěnou anesteziologickou péčí pomocí inhalační a intravenozní anestezie.

 • Zaměřujeme se na chirurgické řešení psů , koček, plazů, ptáků i ostatních drobných savců i exotických zvířat
 • kastrace samic a samců;
 • zákroky v dutině ústní a nosní;
 • břišní chirurgie;
 • ortopedie 
 • zajišťujeme akutní neodkladnou chirurgickou péči aj.


Během operačních výkonů zajišťujeme anestezii intravenozní anebo inhalační - pomocí  nového inhalačního isofluranového/sevofluranového narkotizačního přístroje DATEX OHMEDA - AISYS. A proto je nutné zajistit během operačních výkonů dýchací cesty - endotracheální kanylací. Dalé během celého výkonu monitorujeme životní funkce zvířete - EKG, SpO2, CO2, dechovou frekvenci a ventilační parametry. 


OPERAČNÍ SÁL

Příprava na operační výkon majitelem:

 • zvíře by mělo být čisté, nejlépe odblešené;
 • lačnění dospělého zvířete  je vyžadována 10 až 12 hodin před vlastním výkonem, u pediatrických pacientů (do 6 týdnů věku pacienta) 4 - 6 hodin, a to  z důvodu prevence aspirace žaludečního obsahu;
 • omezení tekutin 2 - 4 hodiny před výkonem;
 • psa dle aktuálních možností (nejčastěji u plánovaných zákroků¨) před výkonem vyvenčit;
 • pokud není po operačním výkonu vyžadována, případně majitelem odmítána, hospitalizace, je nutné zajistit si pro zvíře odvoz,  u menších zvířat postačí uzavíratelná přepravka.
 • Během transportu je důležité zvíře monitorovat.

Vždy postupujte podle instrukcí lékaře!


Pooperační domácí péče:

 • Po operacích může přetrvávat u Vašeho mazlíčka ospalost, zvracení a snížená chuť do pohybu až po dobu 24hod od výkonu;
 • uložte vašeho mazlíčka na klidné, suché místo bez průvanu s optimální teplotou, cca 20 - 23 stupňů;
 • zajistěte zvířeti dohled;
 • nenechávejte zvíře na vyvýšeném místě;
 • kontrolujte sliznici, která by měla být růžová až slabě červená;
 • po úplném probuzení nabízejte zvířeti častěji vodu, ale zamezte neomezenému přístupu k vodě;
 • potravu podávejte zvířeti nejdříve až po 10 hodinách od výkonu, avšak začněte nejprve malým množstvím dobře stravitelné potravy, úplnou obnovu normálního stravovacího režimu zahajte až po 48 hodinách od operace;
 • pohybovou aktivitu omezte po dobu hojení operační rány až do vytažení stehů (tj do úplného zhojení operační rány), hlavně zamezte výskokům a seskokům;
 • dále je nutné pečovat po dobu hojení o operační rány: zamezte autotraumatizaci rány Vaším mazlíčkem, pokud je to nutné použijte límec, bandáž, obleček aj.;
 • kontrolujte operační ránu - zarudnutí a otok je po operačním výkonu zcela normální, nicméně z operační rány nesmí vytýkat žlutavá, krvavá až zapáchající tekutina - v tomto případě nám ihned zavolejte, je nutné operační ránu zkontrolovat.ZAJIŠŤUJEME DALŠÍ NADSTANDARTNÍ SLUŽBY:

 • Naše ordinace disponuje PTAČÍ NEMOCNICÍ, zn. RCOM, ve které jsme ručně odchovali několik exotických ptáků.
 • Hospitalizace a monitoring dlouhodobě nemocných.
 • Zajišťujeme doplňkový prodej krmiv, pamlsků od námi vybraných značek, máme také k dispozici speciální krmiva potřebné k různým dietním opatřením.
 • Doplňkový prodej kosmetiky a výživových doplňků aj.