POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

23.07.2019

Poslední novela veterinárního zákona přinesla také velmi zásadní změny pro chovatele psů a to povinnost čipování VŠECH psů s odloženou účinností od 1.1.2020. Tato povinnost se netýká psů, kteří byli označení tetováním před 3. červencem 2011.

Povinnost povinného čipování je provázaná s platností vakcinace proti vzteklině. Pokud tedy pes nebude k 1.1.2020 očipován, je z pohledu zákona pokládán za nevakcinovaného se všemi důsledky z toho plynoucími.

Povinnost čipování je povinností chovatele, nikoli veterinárního lékaře.

Radka Vaňousová, Zvěrokruh, 7/2019(26), časopis Komory veterinárních lékařů ČR